Syfte

Stiftelsens ändamål är att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och att förvalta skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne.

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att utdela stipendier till studerande, lärare, forskare och utbildningsinstitutioner inom sjöfart och verksamhet som är anknuten till sjöfart.

Stiftelsen har sitt säte i Helsingfors och är registrerad i Finland med FO nummer 2509866-5.