Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2018 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor och högskolor.

Ansökan för 2018 års stipendier är nu stängd. Stipendiater meddelas senast i slutet av april och publiceras på denna hemsida.