Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2023 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor, högskolor eller befälsutbildningar vid sjöfartsskolor*.

Instruktioner för ansökan:

  • Fyll i ansökan (helst på dator), signera den och skanna in den
    (fotografera ej, använd skannerfunktionen på mobilen/kopiator). Mallar finns här i Word Ansokan om Stipendium_GBTS 2023_Word eller i PDF Ansokan om Stipendium_GBTS 2023_pdf
  • Begär uppdaterade betygsutskrifter från din högskola
  • Begär studieintyg för innevarande år alternativt intyg över pågående praktik
  • VIKTIGT: Sammanfoga dokumenten ovan i en (1) pdf fil som namnges till
    efternamn fornamn.pdf (observera utan skandinaviska tecken åäö)

Länk till att registrera din ansökan – Klicka här

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2023!

Stipendiets storlek är 1000 euro för studeranden. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april och publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj månad.

*Exempelvis Vaktstyrmän eller Vaktmaskinmästare