Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2022 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor, högskolor eller befälsutbildningar vid sjöfartsskolor*.

Ansökan för studerandestipendier för 2022 är nu stängd och öppnar igen Februari 2023!

Stipendiets storlek är 1000 euro för studeranden. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april och publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj månad.

*Exempelvis Vaktstyrmän eller Vaktmaskinmästare