Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2024 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor, högskolor eller befälsutbildningar vid sjöfartsskolor*.

Sista ansökningsdag för 2024 års stipendier är 29e februari

  • Fyll i ansökan (helst på dator), signera den och skanna in den
    (fotografera ej, använd skannerfunktionen på mobilen/kopiator). Mallar finns här i Word Ansokan om Stipendium_GBTS 2024_WORD eller i PDF Ansokan om Stipendium_GBTS 2024_PDF
  • Begär uppdaterade betygsutskrifter från din högskola
  • Begär studieintyg för innevarande år alternativt intyg över pågående praktik
  • VIKTIGT: Sammanfoga dokumenten ovan i en (1) pdf fil som namnges till
    efternamn fornamn.pdf (observera utan skandinaviska tecken åäö)
  • Notera att vi önskar konto-numret för utbetalning i IBAN format för internationella betalningar.

Länk till att registrera din ansökan – Klicka här

Specifikt för Studerande vid Chalmers: Använd dokumenten Registreringsintyg samt Resultatintyg som ni kan ladda ner själva i kombination med ansökningsformuläret ovan.

Stipendiets storlek är 1000 euro för studeranden. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april och publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj månad.

*Exempelvis Vaktstyrmän eller Vaktmaskinmästare