Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2024 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor, högskolor eller befälsutbildningar vid sjöfartsskolor*.

Sista ansökningsdag för 2024 års stipendier var den 29e februari. Ansökan till 2025 öppnas i februari.

Stipendiets storlek är 1000 euro för studeranden. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april och publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj månad.

*Exempelvis Vaktstyrmän eller Vaktmaskinmästare