Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2020 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor och högskolor.

Instruktioner för ansökan:

  • Fyll i ansökan (helst på dator), signera den och skanna in den (fotografera ej). Mallar finns här i Word Ansokan om Stipendium_GBTS 2020_formular eller i PDF Ansokan om Stipendium_GBTS 2020_formular
  • Begär uppdaterade betygsutskrifter från din högskola
  • Begär studieintyg för innevarande år alt intyg över pågående praktik
  • VIKTIGT: Sammanfoga dokumenten ovan i en (1) pdf fil som namnges till efternamn fornamn.pdf (observera utan skandinaviska tecken åäö)

Länk till att registrera din ansökan – Klicka här

Sista ansökningsdag är den 29 februari 2019!

Stipendiets storlek är 1000 euro för studeranden. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april 2020, publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj 2020.