Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2021 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor, högskolor eller befälsutbildningar vid sjöfartsskolor*.

Ansökan för studerandestipendier för 2021 stängde 28 februari!

Ansökan för 2022 är öppen under februari månad.

Stipendiets storlek är 1000 euro för studeranden. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april 2021, publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj 2021.

*Exempelvis Vaktstyrmän eller Vaktmaskinmästare