Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kunde 2019 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor och högskolor.

Ansökan för 2019 är nu stängd och öppnar i februari 2020.

För 2019 är stipendiets storlek är inte exakt fastställt, men ambitionen är att kunna dela ut stipendier i storleken 1000 euro. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april 2019, publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj 2019.