Välkommen!

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse bildades 2013 med ändamål att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och att förvalta skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som skapades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.

Ansökan till stipendie ur stiftelsen är nu stängd för 2018! 

Vid sidan av stödet till studenter har stiftelsen för 2017 även valt att stödja Chalmers Shippings studieresa till Danmark, Högskolan på Ålands resa till England samt Chalmers Skeppsbyggares studieresa till Asien. 

2017 inkom totalt 205 ansökningar vilket är en ökning. Stiftelsen hade möjlighet att ytterligare utöka antalet stipendiater till 35 stycken. 2016 inkom 162 stycken ansökningar och vi har delat ut 30 stycken stipendium samt har haft möjlighet att stödja Sjösektionen på Chalmers studieresa till Tyskland. 2015 delade vi också ut 30 stycken á 1000 euro. 2015 ankom 165 ansökningar. För 2014 års stipendier inkom 283 ansökningar och 20 stipendier delades ut. Alla stiftelsens stipendiater återfinns på sidan ”Tidigare Stipendiater”.