Välkommen!

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse bildades 2013 med ändamål att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och att förvalta skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som skapades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.

Ansökan till studerande-stipendium för 2024 är nu öppen och stänger den 29 februari. Se mer information under sidan Ansökan.

För föreningar är det möjligt att löpande under året löpande skicka in sina ansökningar.

2023 års stipendiater är publicerat på sidan Stipendiater. Bland 279 berättigade ansökningar fick 70 stycken stipendium.

Alla stiftelsens stipendiater återfinns på sidan ”Tidigare Stipendiater”.