Välkommen!

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse bildades 2013 med ändamål att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och att förvalta skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som skapades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.

Ansökan om studerande stipendium är stängd och öppnar igen februari 2022.

Ansökningarna inkomna för 2021 är nu behandlade och utvalda stipendiater finns under sidan ”Tidigare Stipendiater”. 60 stycken stipendier delades ut bland 194 stycken ansökningar.

För föreningar är det möjligt att löpande under året löpande skicka in sina ansökningar.

2020  ansökte 171 för stipendium och 50 stipendier delas ut. 2019 sökte 178st stipendium och 50 ansökningar beviljades vid sidan av totala stöd om drygt 16’000euro till studerandeföreningar. 2018 inkom det 193 ansökningar från studenter samt en glädjande ökning av ansökningar från studerandeföreningar. Stiftelsen dubblade i princip de utdelade medlen då antalet stipendier ökade från 35 till 50 stycken och beloppet till föreningar ökade markant till knappt 20’000 euro. 2017 inkom totalt 205 ansökningar. 2016 inkom 162 stycken ansökningar och stiftelsen delade ut 30 stycken stipendium samt hade möjligheten att stödja en studerandeförening första gången. 2015 delades det ut 30 stycken stipendier á 1000 euro bland de 165 ansökningarna. För 2014 års stipendier inkom 283 ansökningar och 20 stipendier delades ut. Alla stiftelsens stipendiater återfinns på sidan ”Tidigare Stipendiater”.