Historik

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse bildades 2013 av Thordénkoncernens pensionsstiftelse. Thordénkoncernens pensionsstiftelse hade från 1944 fram till 2012 haft till syfte att stödja tidigare anställda och gemål till anställda vid Thordénkoncernen genom pension.

Thordénkoncernens pensionsstiftelse hade sitt ursprung i Gustaf B. Thordéns finska rederiverksamhet som skapades under de 24 år som Gustaf B. levde och verkade i Finland till 1944. Mellan år 1922-1944 hade Thordénflottan totalt 19 fartyg.

Gustaf B. flyttade i slutet av kriget till Sverige där han bland annat bildade Uddevallavarven.

Källa: Alla Mina Skepp, Gustaf B. Thordén, Gösta Skoogs Bokförlag, 1962