Studerandeföreningar

Studerandeföreningar som är länkade till sjöfart är välkomna att söka bidrag från stiftelsen. Stiftelsen stöder gärna studieresor, seminarier, föreläsningar eller liknande verksamhet som berikar studerandes kompetens inom sjöfartssektorn.

Inkomna ansökningar behandlas normalt på stiftelsens årsmöte i april. Om det finns behov av ansökan från förening under andra delar av året går det bra att höra av sig till mailadressen nedan.

Ansökan formuleras fritt på en A4 sida och bör innehålla verksamhetens syfte, ändamålet för vilket bidrag söks, total budget för aktiviteten, ansökt belopp, hur uppfyllandet av ändamålet kommer att redovisas samt kontaktuppgifter till föreningen.

Ansökan skickas till info@gustafbthordensstipendiestiftelse.fi

Stiftelsen stödde 2018 Elevföreningen i Åbo och CHAMM’s (Chalmers) resa till SMM i Hamburg. Vidare stöddes för första gången lärares fortbildning genom stöd till Erik Hemming (Högskolan Åland) och Kristina Åstrand (Öckerö) och deras resa till IMEC i Manila. Stiftelsen stödde även under 2018 FCSS (Chalmers) resa till Asien, Shipping (Chalmers) och Högskolan på Ålands språkresa till England. Slutligen stöddes också Fartygskommitténs studieresa till Rostock. Under 2017 stöddes Chalmers Shippings studieresa till Danmark, Högskolan på Ålands resa till England samt Chalmers Skeppsbyggares studieresa till Asien.