Föreningar

Studerandeföreningar som är länkade till sjöfart är välkomna att söka bidrag från stiftelsen. Stiftelsen stöder gärna studieresor, seminarier, föreläsningar eller liknande verksamhet som berikar studerandes kompetens inom sjöfartssektorn.

Inkomna ansökningar behandlas normalt på stiftelsens årsmöte i april. Om det finns behov av ansökan från förening under andra delar av året går det bra att höra av sig till mailadressen nedan.

Ansökan formuleras fritt på en A4 sida och bör innehålla verksamhetens syfte, ändamålet för vilket bidrag söks, total budget för aktiviteten, ansökt belopp, hur uppfyllandet av ändamålet kommer att redovisas samt kontaktuppgifter till föreningen.

Ansökan skickas till info@gustafbthordensstipendiestiftelse.fi

Under corona året 2020 kunde tyvärr inte de ansökningar som beviljades genomföras eftersom de aktiviteter som planerats ställdes in. Under 2021 lyckades dock Högskolan på Åland under hösten genomföra en studieresa till England. Vi hoppas att världen under 2022 är nog normal för att skapa förutsättningar för fortsatta evenemang.

Under 2019 har stiftelsen gett stöd till FCSS Chalmers resa till Asien, Chalmers Fartygskommittés resa till Tyskland, IMECs arrangerande av årsmöte på Åland, en avhandling inom sjöfartslogistik med besök i Asien samt NTHS skeppsbyggarkonferens arrangerad i Helsingfors. Stiftelsen stödde 2018 Elevföreningen i Åbo och CHAMM’s (Chalmers) resa till SMM i Hamburg. Vidare stöddes för första gången lärares fortbildning genom stöd till Erik Hemming (Högskolan Åland) och Kristina Åstrand (Öckerö) och deras resa till IMEC i Manila. Stiftelsen stödde även under 2018 FCSS (Chalmers) resa till Asien, Shipping (Chalmers) och Högskolan på Ålands språkresa till England. Slutligen stöddes också Fartygskommitténs studieresa till Rostock. Under 2017 stöddes Chalmers Shippings studieresa till Danmark, Högskolan på Ålands resa till England samt Chalmers Skeppsbyggares studieresa till Asien.