Lärare/Institutioner

Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse har som ambition att stödja lärares fortbildning eller institutioner som har behov av stöd för vidareutveckling av verksamheten för att öka attraktiviteten av sjöfartsutbildning.

Inkomna ansökningar behandlas normalt på stiftelsens årsmöte i april. Om det finns behov av ansökan under andra delar av året går det bra att höra av sig till mailadressen nedan.

Ansökan formuleras fritt på en A4 sida och bör innehålla verksamhetens syfte, ändamålet för vilket bidrag söks, total budget för aktiviteten, ansökt belopp, hur uppfyllandet av ändamålet kommer att redovisas samt kontaktuppgifter till ansökande part.

Ansökan skickas till info@gustafbthordensstipendiestiftelse.fi