Press

På denna sida publicerar vi stiftelsens pressmaterial.

Pressrelease Januari 2016 – Stipendier för studerande inom sjöfart GBTS_pressrelease 17 jan 2016

Pressrelease Mars 2015 – Stipendiestiftelse ökar sina stipendier
inom sjöfart pressrelease mars 2015

Pressrelease Januari 2015 – Nya stipendier till studerande inom sjöfartssektorn GBTS_pressrelease jan 2015

Pressrelease Maj 2014 – Ny stipendiestiftelse delade ut sina första stipendier inom sjöfart GBTS_pressrelease maj 2014

Pressrelease Januari 2014 – Nystartad Stipendiestiftelse: GBTS_pressrelease jan 2014

Tre Thordénfartyg att använda vid publikationer:

Astrid Thordén

Astrid Thordén byggdes 1937 på Christon-Vulcan i Åbo och överlämnades som krigsskadestånd till Sovjetunionen 1945.

Marita Thordén

Marita Thordén byggdes 1928 på Burmeister&Wain i Köpenhamn.

Savonia

Savonia byggdes 1890 och hade flera ägare tills Thordén köpte henne 1924.