Press

På denna sida publicerar vi stiftelsens pressmaterial.

Tre Thordénfartyg att använda vid publikationer:

Astrid Thordén

Astrid Thordén byggdes 1937 på Christon-Vulcan i Åbo och överlämnades som krigsskadestånd till Sovjetunionen 1945.

Marita Thordén

Marita Thordén byggdes 1928 på Burmeister&Wain i Köpenhamn.

Savonia

Savonia byggdes 1890 och hade flera ägare tills Thordén köpte henne 1924.