Master uppsatser

Studeranden som planerar ett examensarbete som kräver finansering för att nå önskad akademisk höjd är välkomna att söka medel från stiftelsen. Stiftelsen stöder gärna uppsatsarbeten som sker för akademin där stöd behövs för att genomföra resor, skapa prototyper eller annat som bidrar till ett framgångsrikt master arbete.

Ansökningar för masteruppsatser skickas in senast 31 oktober. Inkomna ansökningar behandlas under november månad. Om ansökan är brådskande är det viktigt att poängtera det i ansökan.

Ansökan formuleras fritt på en A4 sida och bör innehålla uppsatsens syfte, ändamålet för vilket bidrag söks, total budget för ändamålet, ansökt belopp, hur uppfyllandet av ändamålet kommer att redovisas samt kontaktuppgifter till sökande.

Ansökan skickas till info@gustafbthordensstipendiestiftelse.fi