Ansökan 2023

Här ansöker du om Stipendier från Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse 2023

Innan du fyller i formuläret bör du kontrollera att din bifogade fil är utförd enligt instruktionerna och namngiven på rätt sätt.

Ansökningar som ej är utförda enligt instruktionerna kommer ej att behandlas