Ansökan 2020

Här ansöker du om Stipendier från Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse 2020

Innan du fyller i formuläret bör du kontrollera att din bifogade fil är utförd enligt instruktionerna och namngiven på rätt sätt.

Ansökningar som ej är utförda enligt instruktionerna kommer ej att behandlas.

Efternamn

Förnamn

Adress

Postadress

Land

Personnummer (DDMMYY-NNNN)

Beskattningsland

Epost

Skola

Utbildning

Startår (YYYY)

Planerat slutår (YYYY)

Hur fick du vetskap om stiftelsen?

Bilagor (filnamn utan skandinaviska tecken!):

Antispam-fråga: