Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2018 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor och högskolor.

Instruktioner för ansökan:

  • Förbered följande ansökningsförmulär: PDF Ansokan om Stipendium_GBTS 2018 alt Word Ansokan om Stipendium_GBTS 2018
  • Begär uppdaterade betygsutskrifter från din högskola
  • Begär studieintyg för innevarande år alt intyg över pågående praktik
  • Sammanfoga dokumenten ovan i en (1) pdf fil som namnges till efternamn fornamn.pdf (observera utan skandinaviska tecken åäö)

Länk till att registrera din ansökan – Klicka här

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018!

Stipendiets storlek är inte exakt fastställt, men ambitionen är att kunna dela ut stipendier i storleken 1000 euro. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april 2018, publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj 2018.