Ansökan

Ansökan till Gustaf B Thordéns Stipendiestiftelse mottages under Februari månad varje år. Stipendier kan 2017 ansökas av sjöfartsstuderande som minst inlett sitt andra studieår vid yrkeshögskolor och högskolor.

 

Ansökan för 2017 är nu stängd!

Stipendiets storlek är inte exakt fastställt, men ambitionen är att kunna dela ut stipendier i storleken 1000 euro. Stipendiet meddelas de utvalda under slutet av april 2017, publiceras på denna hemsida samt utbetalas i maj 2017.